Förnöjsamhet & förtröstan

Den svenska sommaren är nyckfull och undflyende. Som livet ofta är. Vi har våra drömmar och önskemål, men får ta emot vad som bjuds. Och att kunna emot och ta vara på det som getts oss är livets konst.

Paulus skriver om förnöjsamhet i sitt första brev till Timotheos: ”Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det.”

Kan man dessutom komplettera denna förnöjsamhet med förtröstan är mycket vunnet. Att lita på Guds vishet och omsorg, och räkna med Jesu barmhärtiga kärlek, är ger en stark grundtrygghet som vi unnar varje medmänniska.

David skrev i Psaltarpsalm 62:
Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp.
Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg.
Från Gud kommer min hjälp och min ära,
Gud är min tillflykt, min starka klippa. 
Sätt alltid din lit till honom, du folk, öppna ditt hjärta inför honom.
Gud är vår tillflykt.
[/pureHTML]