Hjälparen för Dig!

Pingsten firar vi i tacksamhet för att Jesus sände Hjälparen, Den Helige Ande, till oss.

Den Helige Andes gåvor och stöd är inte en exklusiv överkurs för särskilt fromma, utan den nödvändiga hjälpen för oss att kunna tro, förstå Bibeln och fungera i vardagen. Av Paulus citat nedan förstår vi vad som ska vara självklart för en överlåten kristen.

”Alla som leds av Ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en Ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en Ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn.” (Romarbrevets kapitel 8, från vers 14-  )

Den Helige Ande gläds alltid där Jesus är i centrum och bekänns som Herre och hela världens räddning. Den Helige Ande gör sig påmind hos alla människor, även om man inte är medveten om vad det handlar om. Gud vill väcka och locka oss till alla till gemenskap genom Jesus Kristus.
[/pureHTML]