Den som fått mycket förlåtet – älskar mycket

Den som fått mycket förlåtet älskar mycket”, säger Jesus. Man blir också ödmjukare för varje gång man ser sin egen brist.

Det är en stor skada att vi lever i en tid då man sällan talar synd, men ofta känner skam. Skammen är förtryckande, kommen ur vår stolta vanföreställning av att fixa livets pussel. Egentligen är den ett tecken på högmodssynd och äregirighet.

Att se sin synd och få den förlåten, är däremot befriande. Det är som att kasta av sig sin allt för tunga ryggsäck!