Den Gode Herden

Psalm 23 har de allra flesta hört talas om. Även om man inte är särskilt van vid kyrka och bibelläsning, så klingar det nåt bekant över orden ”Herren är min herde…”.

David, som skrev texten, växte själv upp som herdepojke. Han fann det naturligt att likna Gud vid en god herde som har omsorg om sina får.

Jesus kallar sig också för en god herde. Den Gode Herden ger sitt liv för fåren, sa Han. Det var just det han gjorde på påsken, då han blev ett med vårt mörker och synd för att istället ge oss av sitt goda. Jesus älskar varje människa ända in i döden!

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.